Бизнес план 2020

Бизнес план за развитието и дейността на
Диагностично-консултативен център VIII София ЕООД