Бизнес план 2023

Бизнес план за развитието и дейността на
Диагностично-консултативен център VIII София ЕООД