• slide-image

  Добре дошли на сайта на ДКЦ VIII София ЕООД

  ДКЦ VIII София ЕООД е лечебно заведение за извънболнична , специализирана медицинска помощ. В него работят 28 лекари с висока квалификация. ДКЦ VIII СОФИЯ ЕООД осъществява своята дейност във взаимодействие и сътрудничество със Столична община, с други лечебни заведения, с РЗОК гр. София, с РЗИ гр. София, с органите на социално осигуряване, както и с други институции, организации и ведомства. Работи със Здравноосигурителен фонд Булстрад.

  ДКЦ VIII София ЕООД работи със Здравната каса (НЗОК)
 • slide-image

  Добре дошли на сайта на ДКЦ VIII София ЕООД

  ДКЦ VIII София ЕООД е лечебно заведение за извънболнична , специализирана медицинска помощ. В него работят 28 лекари с висока квалификация. ДКЦ VIII СОФИЯ ЕООД осъществява своята дейност във взаимодействие и сътрудничество със Столична община, с други лечебни заведения, с РЗОК гр. София, с РЗИ гр. София, с органите на социално осигуряване, както и с други институции, организации и ведомства. Работи със Здравноосигурителен фонд Булстрад.

  ДКЦ VIII София ЕООД работи със Здравната каса (НЗОК)

ДКЦ VIII София ЕООД осъществява дейност в следните направления:

·   диагностика, лечение и рехабилитация, наблюдение на болни и консултации по следните специалности: кардиология, ендокринология, педиатрия, хирургия, урология, нефрология, гастроентерология, ортопедия и травматология, акушеро-гинекология, офталмология, ото-рино-ларингология, ревматология, неврология, психиатрия, дермато-венерология, физиотерапия, рентгенология, мамологични изследвания, пулмология, клинична лаборатория, хематология, алергология.

·         промотивна и профилактична дейност включително профилактични прегледи и имунизации

·         обучение на медицински персонал

·         извършва експертизи за временна нетрудоспособност

·         издава всички видове медицински свидетелства

·         извършва манипулации и взема материали за изследвания

·         насочва пациенти за болнична помощ

 

ДКЦ VIII София ЕООД разполага със съвременна медицинска апаратура за диагностика, лечение и извършване на високоспециализирани медицински дейности и изследвания и с кабинет за обучение на диабетици.