Контакти

ЛИЧНИ ЛЕКАРИ

СТОМАТОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР

ТЕЛЕФОННА ЦЕНТРАЛА:
02/936 12 27

РЕГИСТРАТУРА: вътр. 285


РАБ. ВРЕМЕ: 7:30 – 19:00 часа

Адрес: 1220 София,
ул. Христо Силянов № 77

 

 

Управител: Д-р Слави Славчев
Тел.: 02/938 27 17
e-mail: dcc8sofia@gmail.com

Главен счетоводител: Цвета Илиева
Тел.: 02/938 12 03
e-mail: dcc8sofia@gmail.com

Завеждащ административна служба: Кристина Груева
Тел.: 02/836 87 34
e-mail: dcc8sofia@gmail.com

Секретар: Даниела Михайлова
Тел.: 02/938 27 17
e-mail: dcc8sofia@gmail.com