Специалисти

Кабинет Име специалист Работно време Телефон
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Акушеро- гинекологичен 305 Д-р Е. Желязков 15,00-19,00 16,00-19,00 15,00-19,00 Вътр. 264
Д-р Георги Янев 07,30-14,30 07,30-14,30 07,30-14,30 07,30-14,30 07,30-14,30
Гастро- ентерологичен 235 Д-р Вълков 14,00-18,00 08,00-18,00 Вътр. 235
Дерматологичен 308 Д-р Бахметиева 14,30-18,30 14,30-18,30 14,30-18,30 Вътр. 238
Детски болести 240 Д-р Петкова 14,00ч-18,00 14,00-18,00 Вътр. 240
Кардиологичен 233 Д-р В. Богданова 07,30-13,30 13,30-19,30 07,30-13,30 13,30-19,30 07,30-13,30 Вътр. 233
Кардиологичен 231 Д-р Салим 13,00-19,30 7,30-13,00 13,00-19,30 7,30-13,00 Вътр. 231
Неврологичен 237 Д-р В. Дамянов 08,30-15,30 9,00-16,00 08,30-15,30 9,00-16,00 08,30-15,30 Вътр. 237
Ортопедо-травматологичен 213 Д-р И. Иванов 14,30 – 18,30 Вътр. 270
Д-р Р. Димитрова 14,30-18,30 14,30-18,30 14,30-18,30
Оторино- ларингологичен 215 Д-р К. Тошев 07,30-14,30 12,00-19,00 07,30-14,30 12,00-19,00 07,30-14,30 Вътр. 215
Офталмологичен 217 Д-р А. Владиславова 14,30-19,00 14,30-19,00 14,30-19,00 Вътр. 217
Д-р В. Николова 08,00-12,00 14,00-18.00 08,00-12,00 08,00-12,00 08,00-12,00
Педиатричен  240 Вътр. 240
Психиатричен  236 Д-р Урумов 10,30 – 14,30 Вътр. 236
Пулмологичен  243 Д-р Д. Славева 15,00-19,00 15,00-19,00 08,00-12,00 15,00-19,00 Вътр. 232
Урологичен  239 Д-р Р. Гергов 07,30-11,30 15,00-19,00 07,30-10,30 Вътр. 277
Хирургичен 214 Д-р Д. Либаров 07,30-13,00 14,00-19,30 07,30-13,00 14,00-19,30 07,30-13,00 Вътр. 214
Доц. Сопотенски 15,00-18,30 15,00-18,30
Нефрологичен  239 Доц. д-р В. Лазаров 14,00-16,00 Вътр. 277
Д-р Иванова 12,00-19,00 08,30-14,30 08,30-14,30 08,30-14,30 08,30-14,30
Ендокринологичен  306 Д-р Калайджиев 08,00-14,00 12,00-18,00 08,00-14,00 12,00-18,00 08,00-14,00  Вътр. 306