Специалисти

Кабинет Име специалист Работно време Телефон
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Акушеро- гинекологичен 305 Д-р Г. Янев 7,30 – 14,00 13,30-19,30 7,30–14,00 13,30-19,30 7,30–14,00 Вътр. 264
Д-р Е. Желязков 14,30-18,30 14,30-18,30 14,30-18,00
Гастро- ентерологичен 235 Д-р Н. Вълчков 14,00-19,00 14,00-19,00 14,00-19,00 Вътр. 235
Дерматологичен 308 Д-р С. Чолакова 13,30-19,30 07,30-13,30 13,30-19,30 07,30-13,30 13,30-19,30 Вътр. 238
Кардиологичен 233 Д-р В. Богданова 07,30-13,30 13,30-19,30 07,30-13,30 13,30-19,30 07,30-13,30 Вътр. 233
Кардиологичен 231 Д-р С. Яковова 13,30-17,30 7,30-12,30 13,30-17,30 7,30-12,30  7,30-13,30 Вътр. 231
Д-р Л. Такева 14,00-19,30 14,00-19,30  14,00-19,00
Неврологичен 237 Д-р В. Дамянов 08,30-15,30 9,00-16,00 08,30-15,30 9,00-16,00 08,30-15,30 Вътр. 237
Ортопедо-травматологичен 213 Доц. Иванов 08,00-12,00 14,00-18,00 08,00-12,00 Вътр. 270
Д-р Р. Димитрова 14,00-19,30 14,00-19,30 14,00-19,30
Оторино- ларингологичен 215 Д-р А. Гужгулова 15,30-18,30 08,00-11,00 15,30-18,30 08,00-11,00 07,30-11,30 Вътр. 215
Д-р К. Тошев 07,30-14,30 12,00-19,00 07,30-14,30 12,00-19,00 11,30-19,30
Офталмологичен 217 Д-р А. Владиславова 14,30-19,00 07,30-13,00 16,00-19,00 Вътр. 217
Д-р В. Николова 07,30-13,00 13,00-19,30 07,30-13,00 07,30-13,00 07,30-13,00
Педиатричен  240 Д-р А. Костова 14,00-17,00 Вътр. 240
Психиатричен  236 Д-р Пеева 15,00-18,00 15,00-18,00  Вътр. 236
Пулмологичен  243  Д-р Д. Славева 15,00-19,30 08,00-12,30 15,00-19,00  Вътр. 232
Урологичен  239  Д-р Р. Гергов 07,30-12,30 15,00-19,00 07,30-12,30 07,30-11,30  Вътр. 277
Хирургичен 214 Д-р Д. Либаров 07,30-13,00 14,00-19,30 07,30-13,00 14,00-19,30 07,30-13,00 Вътр. 214
Доц. Сопотенски 15,00-18,30 15,00-18,30
Нефрологичен  239  Доц. д-р В. Лазаров 16,30-17,30  Вътр. 277
Ендокринологичен  244  Д-р Оля Манолова 08,00-13,00 12,00-18,00 08,00-13,00 12,00-18,00 08,00-13,00  Вътр. 244